ALKYNY

ACETHYLEN (ethyn)

nenasycené uhlovodíky

= alkeny a alkyny (obsahují násobné vazby, které snižují počet vodíků )

Alkeny a alkyny se liší složením, strukturou a vlastnostmi.
OBSAH
Organická chemie Alkany Alkeny Alkyny Areny Zdroje uhlovodíků

Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád