Alkany

VÝZNAMNÉ ALKANY

METHAN

- bezbarvý, hořlavý plyn
- obsažen v zemním plynu (99%)


PROPAN a BUTAN

HOMOLOGICKÁ ŘADA ALKANŮ

METHAN CH4
ETHAN CH3 - CH3
PROPAN CH3 - CH2 - CH3
BUTAN CH3 - CH2 - CH2 - CH3
PENTAN CH3 -CH2 - CH2 - CH2 - CH3
HEXAN CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
Obecný vzorec alkanů: CnH2n+2
OBSAH
Organická chemie Alkany Alkeny Alkyny Areny Zdroje uhlovodíků
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád