ALDEHYDY A KETONY

jsou kyslíkaté deriváty, které obsahují karbonylovou skupinu -CO-


Název vytvoříme z názvu uhlovodíku připojením koncovky -al (aldehydy) a koncovky -on (ketony).
Je-li na karbonylové skupině atom vodíku a uhlovodíkový zbytek (vodík) = aldehyd
Jsou-li na karbonylové skupině dva uhlovodíkové zbytky = keton

Metanal (formaldehyd) HCOH

Etanal (acetaldehyd) CH3CHO

Propanon (aceton) CH3 - CO - CH3

OBSAH
Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty Alkoholy a fenoly Aldehydy a ketony Karboxylové kyseliny Estery Plasty
Úlohy z chemických olympiád