ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI

- objevili v 18. stol. M.V.Lomonosov a A.L.Lavoisier

V uzavřené soustavě se při chemické reakci hmotnost reaktantů rovná hmotnosti produktů.


hmotnost reaktantů = hmotnost produktů


OBSAH
Chemická reakce Zákon zachování hmotnosti
Periodická tabulka