VZNIK SOLÍ

Soli

= chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (popř. amonného kationtu NH4+ ) a aniontů kyselin

Vznik solí:

 1. neutralizací
  KOH + HCl ---> H2O + KCl
 2. reakcí kovu s kyselinou
  Zn + H2SO4 ---> H2 + ZnSO4
 3. reakcí kovu s nekovem
  2 Cu + S ---> Cu2S
 4. reakcí oxidu kovu s oxidem nekovu
  CaO + CO2 ---> CaCO3
 5. reakcí kyselinotvorného oxidu s hydroxidem
  CO2 + 2 KOH ---> K2CO3 + H2O
 6. reakcí zásadotvorného oxidu s kyselinou
  CaO + 2 HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2O
 7. reakcí dvou solí (srážecí reakcí)
  AgNO3 + KBr ---> AgBr + KNO3
OBSAH
Vznik solí Halogenidy Sulfidy Soli kyslíkatých kyselin Použití solí
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád