VZDUCH

Vzduch = směs látek tvořících atmosféru.


Atmosféra = plynný obal Země.

Smog = směs mlhy, prachu a kouřových zplodin. Vyskytuje se ve velkých městech a průmyslových oblastech.

Vzduch jako průmyslová surovina:
Zkapalněný vzduch se dělí na jednotlivé složky destilací.
Kyslík, dusík a vzácné plyny (argon a neon) se pro další použití přepravují v tlakových nádobách. Nádoby s kyslíkem jsou označeny modrým pruhem a nádoby s dusíkem zeleným pruhem.
OBSAH
S m ě s i Roztoky Přiklady - složení roztoků Dělení směsí Voda Vzduch LP - filtrace LP - destilace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád