VÝZNAMNÉ KYSELINY

Kyselina chlorovodíková HCl ( solná )
Kyselina sírová H2SO4 ( vitriol )Kyselina dusičná HNO3


OBSAH
Kyseliny Významné kyseliny Hydroxidy kyselost a zásaditost Neutralizace Otázky a úkoly LP-Neutralizace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád
Periodická tabulka