OXIDY

ŘEŠENÍ:
 1. Který oxid je jednou z příčin jevu, který nazýváme skleníkový efekt?
  Oxid uhličitý.
 2. Které oxidy způsobují kyselé deště ? Jak se dostávají do ovzduší ?
  Oxid siřičitý a oxidy dusíku. Do ovzduší so dostávají spalováním nekvalitních paliv, obsahujících síru a jsou obsaženy ve výfukových plynech.
 3. Co způsobují kyselé deště ?
  Ničí přírodu - stromy usychají, urychlují korozi kovů, rozpad soch a omítek budov.
 4. Co znamená nedokonalé spalování ?
  Při hoření je nedostatek kyslíku.
 5. Je voda oxidem ? Jaký je její chemický název ?
  Voda je oxidem, protože je to dvouprvková sloučenina, kde oxidační číslo kyslíku je - II. Chemický název, který se nepoužívá, je oxid vodný.
 6. Stálost některých kovů na vzduchu je podmíněna tím, že se na jejich povrchu vytvoří souvislá vrstvička látek, které brání korozi.
  Na hliníku tuto vrstvičku tvoří oxid hlinitý, na zinku oxid zinečnatý a na olovu oxid olovnatý. Napiš vzorce těchto tří oxidů.
  Al2O3, ZnO, PbO
 7. Oxidy mají značný význam v průmyslové výrobě.
  A) Například: Konečnými produkty jsou:
  CaO (pálené vápno)
  CO2 ( suchý led)
  ZnO (složka léků a bílých barev)
  Cr2O3 (složka zelených barviv)
  N2O (náplň bombiček na výrobu šlehačky)
  SiO2 (k výrobě skla)
  B) Výchozími látkami (surovinami) jsou:
  Al2O3 ( k výrobě hliníku)
  Fe2O3 ( k výrobě železa)
  CuO ( k výrobě mědi)
  SO2 a SO3 ( k výrobě kyseliny sírové)
  Napiš názvy uvedených oxidů.
  A) oxid vápenatý, oxid uhličitý, oxid zinečnatý, oxid chromitý, oxid dusný, oxid křemičitý
  B) oxid hlinitý, oxid železitý, oxid měďnatý, oxid siřičitý a sírový


  ZPĚT - VÝZNAMNÉ OXIDY

OBSAH
Oxidační číslo Názvosloví oxidů Významné oxidy
Periodická tabulka