OXIDY

OTÁZKY A ÚKOLY:
 1. Který oxid je jednou z příčin jevu, který nazýváme skleníkový efekt?
 2. Které oxidy způsobují kyselé deště ? Jak se dostávají do ovzduší ?
 3. Co způsobují kyselé deště ?
 4. Co znamená nedokonalé spalování ?
 5. Je voda oxidem ? Jaký je její chemický název ?
 6. Stálost některých kovů na vzduchu je podmíněna tím, že se na jejich povrchu vytvoří souvislá vrstvička látek, které brání korozi.
  Na hliníku tuto vrstvičku tvoří oxid hlinitý, na zinku oxid zinečnatý a na olovu oxid olovnatý. Napiš vzorce těchto tří oxidů.
 7. Oxidy mají značný význam v průmyslové výrobě.
  A) Například: Konečnými produkty jsou:
  CaO (pálené vápno)
  CO2 ( suchý led)
  ZnO (složka léků a bílých barev)
  Cr2O3 (složka zelených barviv)
  N2O (náplň bombiček na výrobu šlehačky)
  SiO2 (k výrobě skla)
  B) Výchozími látkami (surovinami) jsou:
  Al2O3 ( k výrobě hliníku)
  Fe2O3 ( k výrobě železa)
  CuO ( k výrobě mědi)
  SO2 a SO3 ( k výrobě kyseliny sírové)
  Napiš názvy uvedených oxidů.
  Řešení:
OBSAH
Oxidační číslo Názvosloví oxidů Významné oxidy
Periodická tabulka