VODÍK (H)

Výskyt vodíku:

Vlastnosti vodíku

Použití vodíku

Příprava vodíku

OBSAH
Kovy a nekovy VODÍK KYSLÍK UHLÍK SÍRA DUSÍK HALOGENY ALKALICKÉ KOVY HLINÍK ŽELEZO MĚĎ ZINEK ZLATO STŘÍBRO
Úlohy z chemické olympiády Periodická tabulka