VLASTNOSTI LÁTEK

Metody určování vlastností látek:

1. pozorování

2. pokus (experiment)

3. měření

4. výpočet

Rozlišení vlastností kuchyňské soli, krystalového cukru a naftalenu

LátkaVlastnosti
barvazápachrozpustnostpři zahřívání
ve voděv benzínu
křída.....
cukr.....
naftalen.....

Úkoly:

 1. Které z uvedených dějů jsou chemické:
  • A) mrznutí vody na rybníku
  • B) tavení skla
  • C) vypařování lihu
  • D) spalování uhlí
  • E) rezavění oceli
  • F) slazení kávy
  • G) spalování benzínu v motoru auta
  • H) schnutí vypraného prádla
  • I) pečení chleba
  • J) solení zasněžených vozovek
 2. Jaké přdpokládáš výsledky pokusů ?
  - zahřívání benzínu v misce
  - zahřívání kousku igelitu v plameni
  - zahřívání křídy ve zkumavce
 3. Doplň v tabulce vlastnost, kterou se liší uvedené látky. ( doplňte vždy jednu z těchto vlastností: pružnost, barva, zápach)
  LátkyVlastnost, která látky odlišuje
  benzín, voda, ocet .
  sklo, plexisklo.
  zlato, železo.
 4. Do tabulky dopiš vždy jednu vhodnou vlastnost.
  LátkyVlastnosti
  stajnérozdílné
  voda a líh..
  cukr a sůl..
  hliník a měď..
Řešení:
OBSAH
Co je chemie Laboratorní řád > Vlastnosti látek <
Rozdělení chemie Úlohy z chemických olympiád