VLASTNOSTI LÁTEK - ŘEŠENÍ

Rozlišení vlastností kuchyňské soli, krystalového cukru a naftalenu

LátkaVlastnosti
barvazápachrozpustnostpři zahřívání
ve voděv benzínu
křídabílábeznenenereaguje
cukrbílábezanonetaje a karamelizuje
naftalenbílávýraznýneanosublimuje

Řešení úkolů:

 1. Které z uvedených dějů jsou chemické:
  • A) mrznutí vody na rybníku
  • B) tavení skla
  • C) vypařování lihu
  • D) spalování uhlí
  • E) rezavění oceli
  • F) slazení kávy
  • G) spalování benzínu v motoru auta
  • H) schnutí vypraného prádla
  • I) pečení chleba
  • J) solení zasněžených vozovek

  D,E,G,I
 2. Jaké přdpokládáš výsledky pokusů ?
  a) zahřívání benzínu v misce
  b) zahřívání kousku igelitu v plameni
  c) zahřívání křídy ve zkumavce
  a) vypařování benzínu, v blízkosti ohně jeho vzplanutí
  b) zdeformování, popř. jeho vznícení
  c) nemění se

 3. Doplň v tabulce vlastnost, kterou se liší uvedené látky. ( doplňte vždy jednu z těchto vlastností: pružnost, barva, zápach)
  LátkyVlastnost, která látky odlišuje
  benzín, voda, ocet zápach
  sklo, plexisklopružnost
  zlato, železobarva
 4. Do tabulky dopiš vždy jednu vhodnou vlastnost.
  LátkyVlastnosti
  stejnározdílná
  voda a líhskupenstvízápach
  cukr a sůlbarvachuť
  hliník a měďleskbarva, hustota
ZPĚT
OBSAH
Co je chemie Laboratorní řád Vlastnosti látek
Rozdělení chemie Úlohy z chemických olympiád