Úlohy z chemických olympiád

Referát - Plasty
Pavel dostal za úkol vypracovat referát o plastech. Po jeho přečtení se přihlásilo několik žáků, kteří chtěli upozornit na chyby v referátu. Najděte je také a opravte je následujícím způsobem: v textu je podtrhněte a chybné slovo, či slova napište do tabulky spolu se správným výrazem.

Plasty jsou látky, které uměle vytvořil člověk. Někdy se jim říká "umělé hmoty" nebo "plastické hmoty".
Důležitou vlastností plastů je to, že se nedají za žádných podmínek tvarovat. Všechny plasty jsou tvořeny velkými molekulami, které tvoří mery.
V roce 1909 byl profesorem Farradayem objeven jeden z nejstarších plastů - bakelit. Surovinou pro jeho výrobu je fenol a ethanol. Používá se především pro výrobu pláštěnek a podlahových krytin.
Vodoinstalatérské zařízení, které odolává mrazu, sáčky, cedníky a další výrobky se vyrábějí z polyethylenu, zkráceně označovaného PES.
Polyethylen vzniká esterifikací ethylenu. Je mimořádně odolný vůči vysokým teplotám.
PE je používaná zkratka polyvinylchloridu, který se vyrábí z vinylchloridu. Vinylchlorid je sloučenina, která obsahuje ve své molekule jednu trojnou vazbu. Neměkčený polyvinylchlorid se nazývá Novoplast a zhotovují se z něj zařízení pro chemickou výrobu, nádrže a části nábytku.
Ubrusy, hračky, hadice a jiné předměty se vyrábějí z měkčeného polyvinylchloridu.


ÚKOL: Doplňte tabulku:
Chybné slovoSprávný pojem
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

ZPĚT - Plasty
Další = úlohy z chemických olympiád
OBSAH
ÚVOD DO CHEMIE S M Ě S I SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÉ PRVKY CHEMICKÁ REAKCE OXIDY KYSELINY A HYDROXIDY SOLI Úlohy z chemických olympiád
Periodická tabulka