Úlohy z chemických olympiád

Smrtonosná chemie - Jedy v chemických reakcích

  Vítaným prostředkem k odstranění nepřítele, soka, nevěrné ženy, bohaté tety nebo žárlivého manžela se staly jedy.
  Prvními jedy, jichž lidé používali ke škodě svých bližních byly jedy přírodní - šťávy z jedovatých rostlin a jejich plodů, odvary z hub a hadí jedy.
  Chemie vešla do dějin travičství jen jako doplněk již známého a širokého sortimentu jedů přírodních.
 1. Otrušík (1) lidově zvaný utrejch si vydobyl mezi jedy postavení na dlouho monopolní. Někdy byl nazýván jedem Borgiů, podle rodu tyranizujícího Itálii v době renesance a proslulého množstvím politických vražd.
  Tato látka byla snadno dostupná, neboť se používala k trávení krys. U travičů v detektivkách si získal zvláštní oblibu proto, že se hromadí v těle a lze jej tedy podávat v malých dávkách tak dlouho, až vyvolá otravu končící smrtí. Vyrábí se pražením arsenopyritu (a). Vznikají tři oxidy odpovídající každému z prvků výchozí látky.
 2. K oblíbeným jedům sebevrahů i vrahů detektivek Agathy Christie patří jed známý pod triviálním názvem cyankali (2).
  Je to bezbarvá, ve vodě rozpustná hygroskopická krystalická látka. Patří do skupiny solí, které způsobují otravu i po požití většího množství jader meruněk a broskví.
  Cyankali lze připravit neutralizační reakcí kyanovodíku s hydroxidem draselným (b).
 3. Mezi prudké jedy patří soli rtuti, obsahují-li dvojmocné kationty , které se ochotně vážou na bílkoviny a tím blokují životní centra.
  Z halogenidů rtuti je nejznámější sublimát (3), který byl mezi alchymisty označován jako had moudrosti, neboť kdo jej jednou požil a přežil, rozhodně zmoudřel a pochopil, že produkty alchymistické kuchyně nelze bez rizika ochutnávat.
  Sublimát je možné získat zahříváním síranu rtuťnatého s kuchyňskou solí (c).
 4. V první světové válce, v rozporu se světovými konvencemi, použili Němci k decimování nepřátelských linií jedovatý dusivý plyn známý jako fosgen (4).
  Odezvou na tento nehumánní plyn byla konstrukce plynových masek. Jejich prototypy byly inspirovány prasečími rypáky.
  Fosgen poprvé připravil John Davy v roce 1812 reakcí oxidu uhelnatého s chlórem katalyzovanou slunečním zářením (d).
 5. K hromadným otravám vězňů v koncentračních táborech používali Němci bezbarvou prchavou kapalinu vroucí již při teplotě 26 °C a vonící po hořkých mandlích. Používá se pod triviálním názvem Cyklon B (5). Připravuje se syntézou z oxidu uhelnatého a amoniaku při vyšších teplotách a v přítomnosti katalyzátorů (e).
 6. Používání příjemně vonící bezbarvé kapaliny, kterou si ani odborník netroufne po čichové zkoušce se zárukou odlišit od ethylalkoholu, se vzhledem k častým tragickým záměnám omezuje na minimum.
  Již v množství 5-10 g způsobuje poruchy zraku a 25-30 g je dávka smrtelná.
  Dřevný líh (6) dostal dnes již nepoužívaný název podle původního způsobu výroby suchou destilací dřeva.
  Dnes se připravuje výhradně ze syntézního plynu (směs vodíku a oxidu uhelnatého) za přítomnosti katalyzátoru, vysoké teploty a tlaku (f).
 7. "Vtáhli ji do auta a nějaká ruka jí na obličej pevně přitiskla vlhký šátek, z něhož vycházela příjemná nasládlá vůně. Probudila se na hliněné podlaze tmavého sklepa."
  Ukázka z kriminální povídky znázorňuje jednu z vlastností chloroformu (7), který se používá v lékařství jako anestetikum a v průmyslu jako výborné rozpouštědlo.
 8. Vitriol (8), známý z hořkosladkých písniček Karla Kryla, používali žárliví manželé, aby zohyzdili půvabný obličej své nevěrné ženy.
  Tato koncentrovaná kyselina ná silné oxidační vlastnosti. Oxiduje za horka některé ušlechtilé kovy, např. měď (g).
  Kromě odpovídající soli vzniká páchnoucí oxid siřičitý a voda.
ÚKOLY:

1.
Na základě předloženého textu seřaďte triviální názvy jedů do tabulky podle číselného pořadí a doplňte jejich chemické vzorce a názvy.


2.
Vyjádřete chemickými rovnicemi děje, které jsou popsány a označeny abecedními písmeny:


ZPĚT = Úlohy z chemických olympiád
OBSAH
ÚVOD DO CHEMIE S M Ě S I SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÉ PRVKY CHEMICKÁ REAKCE OXIDY KYSELINY A HYDROXIDY SOLI Úlohy z chemických olympiád
Periodická tabulka