Úlohy z chemických olympiád

Šest kovů minulosti

  1. Symbolem tohoto kovu bylo Slunce. V přírodě se vyskytuje ryzí. Člověk tento kov objevil asi před 7 000 lety v mladší době kamenné a pro jeho barvu, měkkost a velkou trvanlivost ho začal hojně využívat především k výrobě různých šperků a ozdob.
  2. Tento kov měl za svůj symbol Měsíc. Je znám už téměř 5000 let. V přírodě se sice vyskytuje v ryzím stavu, ale zdaleka ne v takovém množství jako první kov. Zato se ale poměrně hojně vyskytuje jako příměs v rudách jiných kovů. Tento kov se také používal k výrobě šperků, přestože šperky z něj vyrobené po čase černají.
  3. Planeta Venuše byla patronem dalšího kovu. Jelikož i on se v malých množstvích vyskytuje v přírodě ryzí, lidé ho objevili už asi před 6 500 lety. Později se naučili kov získávat i z jeho rud: chalkosinu a chalkopyritu a začali ho využívat jako surovinu k výrobě bronzu a později k výrobě mosazi.
  4. Další kov byl kovem Jupiterovým. Římané ho nazývali "bílé olovo" a dlouho od sebe tyto dva kovy vůbec nerozlišovali. Získával se z rudy zvané kassiterit a používal se ke zdobení hrobek a k výrobě bronzu.
  5. Z tehdy známých planet se nejpomaleji pohybuje Saturn. Vznikla proto domněnka, že je nejtěžší. Proto se právě Saturn stal symbolem tohoto těžkého kovu. Už zhruba před 4 500 lety ho lidé dokázali vytavit z jeho rudy - galenitu. Tento měkký, tvárný kov se v době římské hojně používal hlavně k výrobě vodovodních trubek, či různých nádob.
  6. Symbolem posledního kovu v našem přehledu byl Merkur. Kov se získával docela snadno zahříváním z rumělky. Pro praktické použití byl ale kov zcela nevhodný, protože i za normální teploty je kapalný.

Úkoly:

  1. Určete české i latinské názvy všech kovů podle pořadí a uveďte jejich chemickou značku.
  2. Do tabulky zapište vzorce nerostů zmiňovaných v textu. U slitin uveďte prvkové složení.
Název látky:Chemický vzorec nebo složení:
chalkopyrit.
chalkosin.
bronz.
mosaz.
kassiterit.
galenit .
rumělka.
ZPĚT = Úlohy z chemických olympiád
OBSAH
ÚVOD DO CHEMIE S M Ě S I SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÉ PRVKY CHEMICKÁ REAKCE OXIDY KYSELINY A HYDROXIDY SOLI Úlohy z chemických olympiád
Periodická tabulka