Úlohy z chemických olympiád

Popletená aparatura

Při laboratorních cvičeních měl Pavel za úkol sestavit aparaturu na destilaci vodného roztoku modré skalice. Podívejte se, jakou aparaturu vytvořil:

Když uviděl aparaturu pan učitel, trochu se na Pavla zlobil a vysvětlil mu, že v jeho aparatuře je několik chyb.
Dokážete poradit Pavlovi, kde udělal chyby a jak by je měl napravit?
ZPĚT = Úlohy z chemických olympiád
OBSAH
ÚVOD DO CHEMIE S M Ě S I SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÉ PRVKY CHEMICKÁ REAKCE OXIDY KYSELINY A HYDROXIDY SOLI Úlohy z chemických olympiád
Periodická tabulka