Úlohy z chemických olympiád

1. Laboratorní pomůcky ( Úvod do chemie )
2. Popletená aparatura ( Směsi )
3. Šest kovů minulosti ( Kovy )
4. Jedy v chemických reakcích
5. Referát - Plasty
OBSAH
ÚVOD DO CHEMIE S M Ě S I SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÁ VAZBA CHEMICKÉ PRVKY CHEMICKÁ REAKCE OXIDY KYSELINY A HYDROXIDY SOLI Úlohy z chemické olympiády
Periodická tabulka