SULFIDY

SULFIDY

= dvouprvkové sloučeniny síry s dalším prvkem
= soli kyseliny sirovodíkové
Názvosloví:
- atomy síry mají v sulfidech vždy oxidační číslo -II ( S -II)
- atomy prvků sloučených se sírou mají vždy kladnou hodnotu

sulfid železnatý
OBSAH
Vznik solí Halogenidy Sulfidy Soli kyslíkatých kyselin Použití solí
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád