SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN

Názvy jsou složeny z podstatného jména a přídavného jména.
Podstatné jméno je název anionu kyslíkaté kyseliny se zakončením odpovídajícím oxidačnímu číslu kyselinotvorného prvku podle níže uvedené tabulky.
Přídavným jménem je název kationtu s koncovkou, která odpovídá jeho oxidačnímu číslu dle tabulky:

Tabulka koncovek aniontů a kationtů

oxidační číslozakončení podstatného jména soli (aniontuzakončení přídavného jména jména soli (kationtu)
I-nan - ný
II-natan- natý
III-itan- itý
IV-ičitan- ičitý
V-ičnan- ičný
-ečnan - ečný
VI-an - ový
VII-istan- istý
VII-ičelan- ičelý

Tvoření vzorců

1. napiš vzorec uhličitanu vápenatého
 1. sůl kyseliny uhličité H2CO3
 2. anion kyseliny (CO3)-II
 3. kation soli CaII
 4. vzorec : CaII(CO3)-II = CaCO3
  protože součet oxidačních čísel všech atomů prvků v molekule je roven nule.

2. napiš vzorec dusičnanu železitého
 1. sůl kyseliny dusičné HNO3
 2. anion kyseliny (NO3)-I
 3. kation soli FeIII
 4. vzorec : FeIII(NO3)-I = Fe(NO3)3
  protože součet oxidačních čísel všech atomů prvků v molekule je roven nule.
OBSAH
Vznik solí Halogenidy Sulfidy Soli kyslíkatých kyselin Použití solí
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád