SMĚSI

Směsi jsou látky složené ze dvou nebo více složek.

Různorodé směsi:

= směsi, ve kterých můžeme rozlišit jednotlivé složky okem, lupou nebo mikroskopem

Suspenze - např písek ve vodě = pevná látka rozptýlená v kapalině

Emulze - např. olej ve vodě = kapalina rozptýlená v kapalině

Pěna - např. pěnové tužidlo = plyn rozptýlený v kapalině

Tuhá pěna (inkluze) - např. pemza = plyn rozptýlený v pevné látce

Aerosoly ( pevné a kapalné částice rozptýlené ve vzduchu )

1) mlha - kapalina rozptýlená v plynu

2) dým - pevná látka rozptýlená v plynu

3) kouř - kapičky kapaliny a částečky pevné látky rozptýlené v plynu

Stejnorodé směsi (roztoky):

= směsi, ve kterých okem, lupou nebo mikroskopem jednotlivé složky nemůžeme rozlišit

Roztoky mohou být:

1) plynné (např. vzduch)

2) kapalné (např. slaná voda)

3) pevné (např. slitiny - bronz, mosaz )

OBSAH
>> S m ě s i << Roztoky Přiklady - složení roztoků Dělení směsí Voda Vzduch LP - filtrace LP - destilace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád