SLOŽENÍ LÁTEK

Vlastnosti látek ve skupenství:


Každou směs lze rozdělit na konečný počet čistých látek.
Čisté látky mají charakteristické vlastnosti (teplotu tání a varu, hustotu, rozpustnost, barvu..).

Z čeho jsou složeny látky?

Jsou složeny z neviditelných částic, které se neustále pohybují. Jsou to atomy, molekuly, makromolekuly .

OBSAH
> Složení látek < Atom Periodická tabulka Chemická vazba
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád