ROZTOKY

Ze stejnorodých směsí mají největší význam kapalné roztoky.

Roztok = rozpuštěná látka + rozpouštědlo

Rozpouštění pevných látek v kapalině urychluje:

a) rozetření pevné látky

b) míchání

c) zahřívání kapaliny

Rozpustnost je největší množství látky, které se rozpustí beze zbytku při určité teplotě ve 100 g rozpouštědla. Je uvedena v tabulkách.

Nasycený roztok je roztok, ve kterém se při dané teplotě a tlaku již více látky nerozpustí.

Nenasycený roztok je roztok, ve kterém je za daných podmínek rozpuštěné látky méně než v nasyceném roztoku.

SLOŽENÍ ROZTOKU

Můžeme vyjádřit:

1. procenty (kolik rozpuštěné látky roztok obsahuje)
2. hmotnostním zlomkem (w) látky rozpuštěné v roztoku

m (A) = hmotnost rozpouštěné látky

m = celková hmotnost roztoku

w . 100% ......vyjádření složení roztoku v procentech


Příklady:

1. Kolik gramů kuchyňské soli je rozpuštěno v 400 g jejího 20% vodného roztoku ?

100% ......... 400 g

20% ........... x g

x = 20 . 400 : 100

x = 80 g

Ve vodném roztoku je rozpuštěno 80 g soli.


2. Kolika procentní bude vodný roztok hydroxidu sodného, který vznikne rozpuštěním 20 g hydroxidu ve 100 g vody ?

hmotnost roztoku (100%) ................... m = 20g + 100g = 120g

hmotnost rozpuštěné látky (x %) ...... m (A) = 20 g

w = 20 : 120 = 0,166

0,166 . 100 % = 16,6 %

Roztok hydroxidu sodného bude 16,6 % .


Další příklady
OBSAH
S m ě s i Roztoky Přiklady - složení roztoků Dělení směsí Voda Vzduch LP - filtrace LP - destilace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád