POUŽITÍ SOLÍ

Dusičnan sodný NaNO3 a dusičnan draselný KNO3

Dusičnan stříbrný AgNO3

Síran měďnatý CuSO4 . 5H2O (pentahydrát) = modrá skalice

Síran vápenatý CaSO4 (sádrovec CaSO4 . 2H2O)

Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 (jedlá soda)

Průmyslová hnojiva

Stavební pojiva

Keramika

( hrubá, obyčejná a jemná - nejjakostnější porcelán)
OBSAH
Vznik solí Halogenidy Sulfidy Soli kyslíkatých kyselin Použití solí
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád