KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŮ

Indikátorem, např. lakmusem nebo fenolftaleinem můžeme zjistit, zda se jedná o kyselinu - kyselý roztok nebo hydroxid - zásaditý roztok.

barva indikátorulakmusfenolftalein
kyselinačervenýbezbarvý
hydroxidmodrýčervenofialovýstupnice pHpH < 7 je roztok kyselý

pH = 7 je roztok neutrální

pH > 7 je roztok zásaditý

Čím je hodnota pH menší, tím je roztok kyselejší, a čím je větší, tím je roztok zásaditější.

pH měříme univerzálními indikátorovými papírky a přístroji pH-metry.


Podstatou kyselosti a zásaditosti roztoků je koncentrace kationtů vodíků (správněji oxoniových kationtů H3O+) a hydroxidových aniontů v roztoku. V neutrálním roztoku je koncentrace vodíkových kationtů a hydroxidových aniontů stejná.

Kationty vodíku jsou nositeli kyselosti a hydroxidové aniony nositeli zásaditosti.


Otázky a úkoly
OBSAH
Kyseliny Významné kyseliny Hydroxidy Kyselost a zásaditost Neutralizace Otázky a úkoly LP-Neutralizace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád