OXIDAČNÍ ČÍSLO

Oxidační číslo prvku je zdánlivý náboj, který by měly jednotlivé atomy ve sloučenině, jestliže by vazebné elektrony patřily prvku s větší elektronegativitou.

Pravidla pro určování oxidačního čísla prvků:

  1. Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají oxidační číslo 0
    Např. H0, H20, O0, O20, Cl20, …
  2. Vodík má ve většině sloučenin oxidační číslo I.
  3. Kyslík má ve sloučeninách oxidační číslo -II.
  4. Některé prvky mají ve sloučeninách pouze tato oxidační čísla: NaI, KI ,CaII, MgII, ZnII, AlIII
  5. Součet oxidačních čísel atomů prvků v molekule je vždy roven nule.
    Např. H2I O-II ( 2 . 1 - 2 = 0)
oxidační číslozakončení přídavného jména
I - ný
II- natý
III- itý
IV- ičitý
V- ečný
- ičný
VI- ový
VII - istý
VIII- ičelý
OBSAH
Oxidační číslo Názvosloví oxidů Důležité oxidy
Periodická tabulka