KYSELINY A HYDROXIDY

Otázky a úkoly:
 1. Proč nepoužíváme k důkazu chemických látek v laboratoři chuti ?
 2. Některé kyseliny známe z přírody, např. kyselinu mravenčí, některé z domácnosti, např. kyselinu octovou, a z drogerie známe kyselinu solnou (chlorovodíkovou). Znáte ještě nějaké kyseliny ?
 3. Zdůvodněte, proč pojem kation vodíku a proton mají stejný význam.
 4. Obsahuje pevná kyselina citrónová vodíkové kationty ? Odpověď zdůvodni.
 5. Může být nějaký prvek kyselinou ?
 6. Na lécích se většinou setkáváme s latinskými názvy chemických látek. Co znamená slovo acidum ?
 7. Urči, jakou půdu rostlina potřebuje:
  rostlinaoptimální pHkyselá - zásaditá
  žito5,5 - 6,5.
  pšenice letní6,2 - 7,1.
  pšenice zimní7,5 - 8,7.
  ječmen7,1 - 7,9.
  brambory5,1 - 6,2.
  cukrová řepa7,8 - 8,3.
 8. Napiš vzorce: kyselina fluoristá, boritá, chlorečná, siřičitá a bromovodíková
 9. Pojmenuj vzorce kyselin: H2CO3, HMnO4, HClO3, HClO, HI
 10. Napiš vzorce: hydroxid draselný, zinečnatý a hlinitý
 11. Pojmenuj vzorce: LiOH, Cu(OH)2, V(OH)5

Odpověď:
OBSAH
Kyseliny Významné kyseliny Hydroxidy kyselost a zásaditost Neutralizace Otázky a úkoly LP-Neutralizace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád