DĚLENÍ SMĚSÍ

Jednotlivé složky je možné ze směsi oddělit ( izolovat) jen na základě rozdílných fyzikálních vlastností (hustota, teplota tání a varu, rozpustnost, magnetické vlastnosti aj.)

USAZOVÁNÍ

- odděluje nerozpuštěné složky směsi s rozdílnou hustotou (např. olej a voda, písek a voda, …)

ODSTŘEĎOVÁNÍ

- rychlejší způsob usazování v odstředivkách (např. odšťavňovač, ždímačka)

FILTRACE

- oddělování pevných nerozpuštěných složek od kapalných nebo plynných látek

- filtr = síto, štěrk, tkanina, filtrační papír

- pevné složky se zachytí na filtru, rozpuštěné protečou jako filtrát


krystaly modré skalice

KRYSTALIZACE

- oddělení pevné složky rozpuštěné v kapalině

- využívá schopnost některých látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů = krystalovat

- je založena na odpaření rozpouštědla

DESTILACE

- k oddělování složek směsi využívá jejich rozdílnou teplotu varu ( např. voda a líh)

REKTIFIKACE

= destilace, u látek jejichž teploty varu se liší jen málo, při níž se používá rektifikační kolona (= např. širší trubice, zevně izolována a má výplň o velkém plošném obsahu povrchu)

SUBLIMACE

- slouží k oddělení látek, které sublimují (např. jod)

- mění se z pevného skupenství přímo v plynné (např. jod, naftalen)

CHROMATOGRAFIE

- rozklad barev

Obrázky některých metod:

více SEPARAČNÍ METODY
OBSAH
S m ě s i Roztoky Přiklady - složení roztoků Dělení směsí Voda Vzduch LP - filtrace LP - destilace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád