Neutralizace

Neutralizace

= reakce kyselin s hydroxidy za vzniku vody a soli


Při neutralizaci se vyvíjí teplo, které je větší při reakci koncentrovanějších roztoků.

hyselina + hydroxid ---------- > sůl + voda

HCl + KOH ---------- > KCl + H2O

Využití neutralizace:

ÚKOL

OBSAH
Kyseliny Významné kyseliny Hydroxidy kyselost a zásaditost Neutralizace Otázky a úkoly LP-Neutralizace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád