NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ

OXIDY


oxidační číslozakončení přídavného jména
I - ný
II- natý
III- itý
IV- ičitý
V- ečný
- ičný
VI- ový
VII - istý
VIII- ičelý

Postup vytvoření vzorce:

  Napiš vzorec oxidu hlinitého
 1. Napíšeme značku sloučeného prvku a kyslíku.
 2. Určíme oxidační čísla obou atomů.
 3. Napíšeme indexy do kříže.
 4. Pokud se indexy dají krátit, zkrátíme je.
 5. Napíšeme výsledný vzorec bez oxidačních čísel.
  Al III O-II -----> Al2 III O3-II -----> Al2O3

Postup vytvoření názvu ze vzorce

  Napiš název vzorce PbO2
 1. určím oxidační čísla prvků, vím, že kyslík má oxidační číslo -II a součet oxidačních čísel všech atomů prvků je roven nule
  PbxO2-II
  x - 2 . ( - 2) = 0
  x = 4
  PbIVO2-II
 2. určím název podle oxidačního čísla (IV) - oxid olovičitý
OBSAH
Oxidační číslo Názvosloví oxidů Významné oxidy
Periodická tabulka