Laboratorní práce

LABORATORNÍ ŘÁD

  1. V pracovně nejez, nepij a nic neochutnávej !
  2. Pročti si návod, zkontroluj pomůcky
  3. Při práci udržuj pořádek
  4. Neopouštěj bezdůvodně místo
  5. Po práci ukliď umyté pomůcky, ukliď místo
  6. Dokonči záznam o práci
  7. Jakoukoli závadu či zranění hlas okamžitě učiteli
OBSAH
Filtrace Destilace Příprava vodíku Neutralizace