Laboratorní práce - Neutralizace

Téma: Kyselé, zásadité a neutrální roztoky

Úkol:
  1. Proveďte neutralizaci roztoku hydroxidu sodného.
  2. Změřte pH látek používaných v domácnosti.
Pomůcky:

Kádinky, stojan, držák na byretu, byreta, filtrační papír, válec, skleněná tyčinka, indikátorové papírky, roztok hydroxidu sodného, ocet, fenolftalein, roztok pracího prášku, citronu, jedlé sody, soli, mléko, šampon a roztok mýdla.

Pracovní postup:
  1. Do kádinky odměřte 20 cm3 roztoku NaOH (ŽÍRAVINA!).
  2. K roztoku přikápněte 2-3 kapky fenolftaleinu.
  3. Byretu naplňte octem.
  4. Do kádinky za stálého míchání vypouštějte po malých dávkách ocet, až se jedinou kapkou roztok v kádince odbarví.
  5. Titraci proveďte třikrát.
  6. Změřte indikátorovými papírky pH látek používaných v domácnosti a zaznamenejte do tabulky.
Pozorování:
  1. Co dokazuje změna barvy indikátoru ?
  2. Proč se roztok odbarvil ?
Závěr:
Úkol č.1:
Spotřeba octa při první titraci -
Spotřeba octa při druhé titraci -
Spotřeba octa při třetí titraci -
K neutralizaci NaOH se spotřebovalo průměrně ………… octa.
Úkol č.2:
LátkapHLátka pH
Ocet.Sůl.
Šampon.Mléko.
Prací prášek.Jedlá soda.
Citron .Mýdlo .
OBSAH
Filtrace Destilace Příprava vodíku Neutralizace