Laboratorní práce - Filtrace

Úkol (A)

Ověř možnost využití tří různých filtračních materiálů na oddělení složek suspenze.
V jednotlivých případech porovnej čistotu filtrátu a čas potřebný na filtraci stejného objemu stejné suspenze.
Pomůcky:
4 kádinky, skleněná tyčinka, 3 filtrační nálevky, třecí miska, filtrační papír, gáza, vata, odměrný válec, 3 stojany s filtračním kruhem, hodinky, nůžky, křída a voda
Postup
 1. Sestav tři filtrační aparatury - s gázou, vatou a filtračním papírem.
 2. Kousek křídy rozetři v třecí misce na jemný prášek. Prášek rozděl na tři stejné díly.
 3. Do kádinky odměř 20 ml vody a přidej díl rozetřené křídy, aby vznikla suspenze.
 4. Směs promíchej a po tyčince nalívej na gázu. Zapiš čas filtrace.
 5. Stejně filtruj suspenzi přes vatu a filtrační papír.
 6. Výsledky zapiš do tabulky a porovnej je.
.
Použitý filtrační materiálČas filtraceČistota filtrátu
...
...
...
Výsledky a závěry
Doplňte následující text:
Filtrace křídy ve vodě probíhala nejrychleji s použitím ........., ale filtrát byl .................
Filtrace křídy ve vodě probíhala nejpomaleji s použitím ........., ale filtrát byl .................

Úkol (B)

Přefiltruj roztok připravený z modré skalice a připrav ho k volné krystalizaci.
Pomůcky:
Kádinka, krystalizační miska, skleněná tyčinka, filtrační nálevka, třecí miska, filtrační papír, stojan s kruhem, nit, modrá skalice (krystal) a voda
Postup
 1. Sestav filtrační aparaturu.
 2. Rrozetři v třecí misce modrou skalici na jemný prášek.
 3. Do kádinky odměř 50 ml vody o teplotě asi 40 °C a přidávej postupně rozetřenou skalici, dokud se další skalice nerozpouští.
 4. Roztok po tyčince nalívej na filtrační papír.
 5. Přefiltrovaným roztokem naplň krystalizační misku asi do tří čtvrtin. Dobře vyvinutý krystal modré skalice ovaž nití, upevni na tyčinku a zavěs do roztoku.
 6. Krystalizační misku s roztokem odlož k dlouhodobému pozorování na teplé místo.
Výsledky a závěry
V následujícím textu doplň: čistý, modrý, rozpustila, filtrační papír, odpařila, filtru, zvětšil, nerozpuštěné
Ve vodě se modrá skalice ......, zatímco nečistoty zůstaly ...............
Při filtraci suspenze přes .... zůstaly nečistoty na ..... a jako filtrát jsme získali .... roztok.
Po delší době se část roztoku ..... a krystal modré skalice, zavěšený na niti, se ..........
OBSAH
S m ě s i Roztoky Přiklady - složení roztoků Dělení směsí Voda Vzduch LP - filtrace LP - destilace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád