LABORATORNÍ ŘÁD

V chemické pracovně nejez a nepij .

Důkladně se seznam s pracovním návodem.

Na pracovišti udržuj pořádek.

Ústí zkumavky nesmí na nikoho mířit.

Páry při reakci nevdechuj.

Pracuj s ochrannými pomůckami.

zpět na obsah nebo na další stranu Co je chemie