KYSLÍK (O)

Přijímání kyslíku při dýchání je podmínkou našeho života.


Ozónová vrstva nás chrání před škodlivými ultrafialovými paprsky Slunce.
Ozónovou vrstvu poškozují některé odpadové plyny (freony).
OBSAH
Kovy a nekovy VODÍK KYSLÍK UHLÍK SÍRA DUSÍK HALOGENY ALKALICKÉ KOVY HLINÍK ŽELEZO MĚĎ ZINEK ZLATO STŘÍBRO
Úlohy z chemické olympiády Periodická tabulka