KYSELINY

VLASTNOSTI KYSELIN:
ROZDĚLENÍ KYSELIN:

1. Bezkyslíkaté kyseliny

Mezi nejznámnější bezkyslíkaté kyseliny patří dvouprvkové sloučeniny vodíku s halogenem. Název se skládá ze dvou slov.
Podstatné jménoPřídavné jméno
kyselina z názvu sloučeniny halogenu s vodíkem a zakončení - ová
např. fluorovodík + -ová = kyselina fluorovodíková

2. Kyslíkaté kyseliny

Tabulka koncovek kyslíkatých kyselin

oxidační číslokoncovkanázev kyselinyvzorec kyseliny
I- nábromnáHBrO
II- natáolovnatáH2PbO2
III - itábromitáHBrO2
IV- ičitáuhličitáH2CO3
V- ičnádusičnáHNO3
V- ečnáfosforečnáHPO3
VI- ovásírováH2SO4
VII- istábromistáHBrO4
VII- ičeláosmičeláH2OsO5
Vodík má v kyselinách oxidační číslo I
Kyslík má v kyselinách oxidační číslo -II
Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je 0

Otázky a úkoly
OBSAH
Kyseliny Významné kyseliny Hydroxidy kyselost a zásaditost Neutralizace Otázky a úkoly LP-Neutralizace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád