KYSELINY A HYDROXIDY

Odpověď:
 1. Proč nepoužíváme k důkazu chemických látek v laboratoři chuti ?
  Některé kyseliny jsou žíraviny, leptají pokožku a jejich výpary jsou jedovaté.
 2. Některé kyseliny známe z přírody, např. kyselinu mravenčí, některé z domácnosti, např. kyselinu octovou, a z drogerie známe kyselinu solnou (chlorovodíkovou). Znáte ještě nějaké kyseliny ?
  kyselina sírová - náplň do autobaterií
  kyselina citronová - v ovoci, k přípravě marmelád a džemů
  kyselina fosforečná - k okyselování limonád
 3. Zdůvodněte, proč pojem kation vodíku a proton mají stejný význam.
  vodík má 1 proton a 1 elektron a kation vodíku má 1proton = proton
 4. Obsahuje pevná kyselina citrónová vodíkové kationty ? Odpověď zdůvodni.
  Ne, kyseliny odštěpují vokíkové kationty ve vodném prostředí, musí být tedy rozpuštěná ve vodě.
 5. Může být nějaký prvek kyselinou ?
  Ne, kyselina je sloučenina.
 6. Na lécích se většinou setkáváme s latinskými názvy chemických látek. Co znamená slovo acidum ?
  acidum = kyselina
 7. Urči, jakou půdu rostlina potřebuje:
  rostlinaoptimální pHkyselá - zásaditá
  žito5,5 - 6,5kyselá
  pšenice letní6,2 - 7,1kyselá - neutrální
  pšenice zimní7,5 - 8,7zásaditá
  ječmen7,1 - 7,9zásaditá
  brambory5,1 - 6,2kyselá
  cukrová řepa7,8 - 8,3zásaditá
 8. Napiš vzorce: kyselina fluoristá, boritá, chlorečná, siřičitá a bromovodíková.
  HFO4, HBO2, HClO3, H2SO3, HBr
 9. Pojmenuj vzorce kyselin: H2CO3, HMnO4, HClO3, HClO, HI
  kyselina uhličitá, manganistá, chlorečná, chlorná, jodovodíková
 10. Napiš vzorce: hydroxid draselný, zinečnatý a hlinitý.
  KOH, Zn(OH)2, Al(OH)3
 11. Pojmenuj vzorce: LiOH, Cu(OH)2, V(OH)5.
  hydroxid litný, měďnatý, vanadičný
zpět
OBSAH
Kyseliny Významné kyseliny Hydroxidy kyselost a zásaditost Neutralizace Otázky a úkoly LP-Neutralizace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád