CHEMIE PRO 8. ROČNÍK

OBSAH

1. Úvod do chemie

2. Směsi

3. Složení látek a chemická vazba

4. Chemické prvky

5. Chemická reakce

6. Oxidy

7. Kyseliny a hydroxidy

8. Soli

9. Laboratorní práce

10. Úlohy z chemických olympiád

CHEMIE pro 9. ročník

CHEMIE - ODKAZY