Hydroxidy

Hydroxidy (dříve louhy) jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázané na kationty kovu (popř. amonný kation NH4+).

POZOR! Ve vodě rozpustné hydroxidy a jejich koncentrované roztoky jsou žíraviny.
Při styku s pokožkouje třeba okamžitě postižené místo důkladně opláchnout proudem vody!

Modrá barva roztoku lakmusu a červenofialová barva roztoku fenolftaleinu dokazuje hydroxid.

Názvosloví hydroxidů

Název = podstatné jméno hydroxid + přídavné jméno odvozené od kationtu kovu

Vzorec XI-VIII(OH)n-I, kde n = 1-8 a X je značka kovu
 1. Vytvoření vzorce hydroxidu
  hydroxid drasel NaI(OH)-I
  hydroxid vápenatý CaII(OH)2-I
 2. Vytvoření názvu hydroxidu ze vzorce
  u vzorce Fe(OH)3
  I. doplníme oxidační čísla: FeIII(OH)3-I
  II. podle oxidačního čísla FeIII určíme název: hydroxid železitý

Významné hydroxidy

Hydroxid sodný a draselný
vlastnosti :
použití:

Hydroxid vápenatý
vlastnosti :
použití:
Otázky a úkoly
OBSAH
Kyseliny Významné kyseliny Hydroxidy Kyselost a zásaditost Neutralizace Otázky a úkoly LP-Neutralizace
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád