HALOGENIDY

Halogenidy

= dvouprvkové sloučeniny halogenu s dalším prvkem

Názvosloví:
- atomy halogenů mají v halogenidech vždy oxidační číslo -I ( X -I)
- atomy prvků sloučených s halogenem mají vždy kladnou hodnotu

Významné halogenidy
OBSAH
Vznik solí Halogenidy Sulfidy Soli kyslíkatých kyselin Použití solí
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád