CHEMICKÁ VAZBA

Molekula a chemická sloučenina

Molekula je částice chemické látky, složená ze dvou nebo více sloučených atomů.
Sloučenina je chemická látka, složená ze sloučených atomů dvou nebo více prvků.

Chemická vazba

Vznik chemické vazby

Valenční elektron jednoho atomu vytvoří s valenčním elektronem druhého atomu elektronový pár = chemická vazba.

Elektronegativita ( X )

= schopnost atomů přitáhnout vazebný elektronový pár

Typy chemické vazby

Ionty

Ionty jsou elektricky nabité částice, které vznikají ztrátou nebo přibráním elektronů.

Kationty

jsou částice s kladným nábojem (mají méně elektronů než protonů), které vznikájí ztrátou elektronů.
Cao - 2 e- --------> Ca2+

Anionty

jsou částice se záporným nábojem (mají více elektronů než protonů), které vznikájí přibráním elektronů.
Clo + 1 e- --------> Cl -

ÚKOLY

 1. Sloučeniny H2O, H2SO4 , CH4 , KCl, NaNO3 , C6H6 , NaOH , CaSO4 roztřiďte na:
  • dvouprvkové
  • tříprvkové
  • pětiatomové
 2. Doplň tabulku
  částicepočet protonů počet elektronů
  Al..
  Br -..
  Ca2+ ..
 3. Napiš schéma vzniku iontu:
  • Na+
  • Fe3+
  • F -
  • S 2-
 4. Urči typ chemické vazby.
  • S - O
  • Ca - F
ŘEŠENÍ
OBSAH
Složení látek Atom Periodická tabulka Chemická vazba
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád