CHEMICKÁ REAKCE

REAKTANTY ---> PRODUKTY

Je to děj, při kterém z původních látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).
Dochází při něm k zániku původních chemických vazeb a vzniku nových.

Chemická rovnice

Je to symbolický zápis chemické reakce pomocí značek prvků a vzorců látek.
Pro každou ch. rovnici platí: počet atomů rektantů = počtu atomů produktů.
Při vyčíslení ch. rovnice můžeme doplňovat čísla pouze před vzorce látek.
OBSAH
Chemická reakce Zákon zachování hmotnosti
Úlohy z chemické olympiádyPeriodická tabulka