ATOM


počet protonů = počet elektronů


Elektrony se pohybují kolem jádra atomu ve vrstvách, elektrony ve stejné vrstvě mají stejnou energii.
Od jádra nejvzdálenější vrstva se nazývá vnější (valenční) vrstva.
Elektrony vnější vrstvy = valenční elektrony. Valenční elektrony ovlivňují chemické vlastnosti prvků.

Protonové číslo ( Z ) = počet protonů v jádře.
Nukleonové číslo ( A ) = počet protonů a neutronů.
Protonové číslo se zapisuje vlevo dole u značky prvku a u nukleonové vlevo nahoře.
Izotopy = atomy téhož prvku s různým počtem neutronů (mají různou hmotnost).

Chemický prvek = látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo.
Atomy různých prvků se od sebe liší počtem protonů neboli protonovým číslem.
Atomy téhož prvku mají vždy stejný počet protonů neboli stejné protonové číslo.

Alchymistické symboly některých prvků
OBSAH
Složení látek >> Atom << Periodická tabulka Chemická vazba
Laboratorní práce Úlohy z chemických olympiád