Informace o branném kurzu

28.5.2013 at 10:31

Co s sebou na kurz „3 dny se záchranáři?

 • kartu zdravotní pojišťovny
 • potřeby pro osobní hygienu /mýdlo, ručník, šampon, zub.kartáček, pastu, hřeben…/
 • osobní prádlo /pyžamo, ponožky, spodní prádlo/
 • dobré obutí na pěší turistiku, přezůvky pro pobyt v chatě
 • praktické oblečení – rychle schnoucí – pro pobyt v přírodě /teplákovou a šusťákovou soupravu, svetr, trička, kraťasy, čepici/
 • pláštěnku, bavlněný šátek
 • psací potřeby, blok,
 • funkční baterku
 • batůžek,
 • pet láhev na pití 
 • KPZ
 • repelent
 • větší sáčky na špinavé prádlo a obuv
 • v případě užívání léků předat tyto s vaším jménem i s pokyny pro užívání vyučujícím

Informace pro rodiče

 •   termín: 12.- 14.6.2013
 •  odjezd: 8,00 STŘEDA
 •  příjezd: kolem 15,00 PÁTEK
 •  Ústřední hasičská škola v Janských koupelích (okres Opava)
 •  jsou pojištěni
 •  kapesné ne moc velké – bufet v areálu školy, sladkosti, pití, nanuky, nemožnost koupit alkohol nebo cigarety
 •  pitný režim zajištěn v ceně plné penze
 •  je signál mobilu
 •  léky pod dohledem zdravotníka

Text prohlášení účastníků kurzu „3 dny se záchranáři“:

Beru na vědomí, že

 • kurz je akcí školy a proto se na něj v plném rozsahu vztahují pravidla vnitřního řádu školy
 • kurz začíná prezencí v 7.30 hod.a končí rozchodem po dojezdu u školy Komenského 66, NJ
 • jsem povinen/ povinna chránit své zdraví tím, že budu dodržovat pokyny pedagogického dozoru, stanovený denní režim a program
 • nesmím bez souhlasu pedagogického dozoru opouštět skupinu, areál nebo jinak narušovat stanovený program
 • na kurz nesmím přivézt žádné závadové látky a nebezpečné předměty, v průběhu kurzu nesmím požívat alkoholické nápoje ani jiné návykové nebo povzbuzující látky či kouřit
 • nesmím navazovat kontakt s neznámými osobami
 • neprodleně ohlásím jakékoliv zdravotní problémy pedagogickému dozoru
 • pokud z nedbalosti nebo záměrně způsobím škodu na majetku provozovatele (ÚHŠ JK) nebo dopravce (autobus), jsem povinen ji v plné výši uhradit
 • porušení pravidel kurzu má za následek okamžité ukončení pobytu a odjezd domů s rodiči na jejich náklady 

Výběr stravného na měsíc Červen

21.5.2013 at 23:17

27. 05. a 28. 05. 2013
7:00 – 9:00 a 13:00 – 16:00

Pokud neuhradíte stravné do 31. 05. 2013,
od 03.06. 2013 Vám nebude vydávána strava.

Předpokládaná cena stravného:
(20 pracovních dnů)
žáci ZŠ 7 – 10 let 420 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let 460 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let 500 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci 1120 Kč (á 56 Kč)

Radová Renáta
vedoucí školní jídelny

Magical language show

21.5.2013 at 21:02

Dne 16.5. navštívil naši školu pan Schelie Nielsen aneb Dr. Klutz se svou MAGICAL LANGUAGE SHOW.

  

Program trval přibližně hodinu a byl anglicky mluvený. Celým představením provázel nešikovný  kouzelník a bylo určeno pro žáčky 1.- 3. tříd. Děti si s kouzelníkem procvičovaly barvy, čísla, zvířátka, pocity a krátké věty na dané situace.

    

Dětem se celá show velmi líbila a s chutí se zapojovaly do výstupů, které pro ně kouzelník připravoval. Dr. Klutz si dokázal udržet jejich pozornost po celou dobu svého představení a nenásilnou formou děti motivoval k anglické konverzaci.

    

FOTOGALERIE

Májové ladění

21.5.2013 at 15:23

Stop násilí

17.5.2013 at 14:33

Naše škola se zúčastnila literární a výtvarné soutěže Policie  České republiky na téma „Stop násilí“. Radim Pospěch a Ondřej Hrůzek z 9.C dostali ocenění za nejlepší díla.

   

Škola dále získala multilicenci řešení Správce učebny včetně auditních modulů ne jeden rok od společnosti SODATSW s.r.o.

Mgr. Radomíra Frantová