Exkurze do technického muzea v Brně

30.11.2012 at 20:09

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 jsme vyjeli od naší školy a těšili se na nové zážitky a poznatky.

U brněnského muzea nás jako první okamžitě zaujala socha robota postavená  z vysloužilých elektrospotřebičů a z podstavce vyrobeného z beden od počítače. Při vstupu dovnitř nás přivítaly obrovské železné hodiny. Jako první nás čekala ulička řemesel, kde nás průvodkyně seznámila s tím, co se v těchto řemeslech používalo,  na jakých místech se pracovalo. Prohlíželi jsme si exponáty od předchůdce formule,  po kamery a televize. Na konci výpravy jsme navštívili technickou hernu, kde jsme si mohli sami vyzkoušet, jak fungují nejrůznější vynálezy.

Michal Kyjaňa, 8.A

FOTOGALERIE

Planetárium

30.11.2012 at 17:38

V pátek 21. 11. 2012 jsme se my, šesťáci, stali součástí pojízdného planetária. To vypadalo jako šedá polokoule naplněná vzduchem. Vstoupili jsme dovnitř a ulehli na zem. Všude kolem se rozprostírala tma, ovšem do okamžiku, kdy byl spuštěn film. Promítání nás seznamovalo se vznikem vesmíru, zrodem života na naší planetě a zkoumáním života na Marsu.

Celá prohlídka trvala asi dvacet minut. Byla zajímavá, netradiční a zároveň poučná.

Daniel Lechovič, 6.A

Divadelní představení – NEVĚSTA PRO HASTRMANA

29.11.2012 at 18:48

Ve čtvrtek  22.11.2012 žáci I.A, I.B a III.B navštívili divadelní představení  NEVĚSTA  PRO HASTRMANA. V Beskydském divadle jej předvedli herci a loutkoherci Divadla loutek z Ostravy.

Mlynářova dcera Terezka má před svatbou s rybářem Honzou. Tu se snaží různými kouzly překazit vodník, který je do Terezky zamilovaný. Stáhne dívku do rybníka a nutí ji, aby se stala jeho ženou.  Honza s pantátou mlynářem a chasníky vymýšlí plán na záchranu Terezky.  Nakonec  vše vyřeší  Terezčina sestra Madla. Koupí smutnému vodníkovi housle a při společné hře zjistí, že se mají rádi.    V samém závěru se chystají tedy svatby dvě. A příběh končí šťastně.

Jednoduché, ale efektní kulisy nás rychle přenesly z mlýna do hostince nebo do rybníka. Zajímavé bylo střídání herců a loutek na jevišti.  V představení zazněly písně, které samotní herci doprovázeli na hudební nástroje. Dětem se představení velmi líbilo a ocenily jej mohutným potleskem.

Mgr. Magdalena Böhmová

Beseda o holocaustu pro žáky 9. tříd

15.11.2012 at 06:51

Dne 8.11 a  9.11. 2012 se žáci 9. tříd zúčastnili besedy o antisemitismu a holocaustu. Tento projekt je organizován lektorem ICEJ a účastní se ho také pamětník holocaustu.

Lektorka paní Jana Hlávková přivedla na besedu  pamětníky paní Skácelovou a pana Salomonoviče. Cílem projektu je zvýšit povědomí o závažnosti rasových předsudků. Na příkladu holocaustu jsou žáci  interaktivní metodou seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a jsou vedeni k tomu, aby o ní samostatně uvažovali. Jsou při tom konfrontováni se svědectvím pamětníků.

  

  

R. Frantová

Zumba na naší škole

9.11.2012 at 19:47

Jelikož naše nová paní ředitelka ráda cvičí zumbu a nezkazí žádnou zábavu, rozhodla se pro své žáky zorganizovat předprázdninovou lekci tohoto tance. 24. října 2012 se v naší tělocvičně sešlo 72 zájemců o cvičení a společně s Vendou Ostřanskou strávilo jednu nezapomenutelnou hodinu plnou pohybu a zábavy. O to více, že se mezi nás zapojilo několik paních učitelek z 1. i 2. stupně, dokonce i paní ředitelka. Naučili jsme se krokové variace  tanců jako salsa, cumbia, merengeue aj. Nechyběl ani současný hit Gangnam style od PSY.

Po hodině latinskoamerických rytmů, kdy se lekce chýlila ke konci, jsme ještě poprosili o přídavky.  Po závěrečném strečinku jsme se odebrali plni dojmů do šaten s širokým úsměvem na rtech. Doufáme, že se akce brzičko zopakuje!!!

Barbora Šrubařová, 7.A

  

  

FOTOGALERIE ZDE