Výběr stravného na měsíc Červen

21.5.2013 at 23:17

27. 05. a 28. 05. 2013
7:00 – 9:00 a 13:00 – 16:00

Pokud neuhradíte stravné do 31. 05. 2013,
od 03.06. 2013 Vám nebude vydávána strava.

Předpokládaná cena stravného:
(20 pracovních dnů)
žáci ZŠ 7 – 10 let 420 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let 460 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let 500 Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci 1120 Kč (á 56 Kč)

Radová Renáta
vedoucí školní jídelny

Magical language show

21.5.2013 at 21:02

Dne 16.5. navštívil naši školu pan Schelie Nielsen aneb Dr. Klutz se svou MAGICAL LANGUAGE SHOW.

  

Program trval přibližně hodinu a byl anglicky mluvený. Celým představením provázel nešikovný  kouzelník a bylo určeno pro žáčky 1.- 3. tříd. Děti si s kouzelníkem procvičovaly barvy, čísla, zvířátka, pocity a krátké věty na dané situace.

    

Dětem se celá show velmi líbila a s chutí se zapojovaly do výstupů, které pro ně kouzelník připravoval. Dr. Klutz si dokázal udržet jejich pozornost po celou dobu svého představení a nenásilnou formou děti motivoval k anglické konverzaci.

    

FOTOGALERIE

Májové ladění

21.5.2013 at 15:23

Stop násilí

17.5.2013 at 14:33

Naše škola se zúčastnila literární a výtvarné soutěže Policie  České republiky na téma „Stop násilí“. Radim Pospěch a Ondřej Hrůzek z 9.C dostali ocenění za nejlepší díla.

   

Škola dále získala multilicenci řešení Správce učebny včetně auditních modulů ne jeden rok od společnosti SODATSW s.r.o.

Mgr. Radomíra Frantová

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka- Cambridge YLE 2013

14.5.2013 at 13:21

V sobotu 4. května se na naší škole konaly mezinárodní zkoušky Cambridge YLE.  Jedná se o anglické zkoušky Cambridge Young Learners English Tests a úspěšní žáci získají certifikát Cambridge YLE uznávaný v mnoha zemích, který potvrzuje znalost angličtiny. V letošním roce byla účast velmi vysoká ve všech kategoriích.

Zkoušku  Starters skládalo 8 žáků, Movers 11 žáků  a Flyers 13 žáků. Všechny úrovně zahrnovaly zkoušku z poslechu (5 cvičení), čtení s porozuměním (6 cvičení) a samozřejmě ústní zkoušku (popis obrázku, vyprávění příběhu, logické řady aj.). Na zkoušku se všichni žáci připravovali ve třech kroužcích a zaslouží si velkou pochvalu za celoroční přípravu.

Všem žákům držíme palce a budeme jen netrpělivě čekat na výsledky z Cambridge, které by se k nám měly dostat asi za šest týdnů. Podle úsměvů a dobré nálady, která v průběhu celého dne panovala, věříme, že se všem zkoušky zdařil a úsilí, které žáci při přípravě projevili, bude oceněno. Od hodnotitelů, pana Daniela a Barbary, jsme slyšeli jen samou chválu, a proto jsme na všechny žáky moc pyšní.

Pro příští rok plánujeme opět otevření tří kroužků přípravek a jednáme i o možnosti složit si ve škole nejnáročnější zkoušku – KET. Ráda bych poděkovala British Council za poskytnutí nových učebnic, poslechů a doplňkových materiálů pro přípravu žáků na zkoušky.

                                                                                   Mgr. Alexandra Habdasová