Výběr stravného na měsíc leden 2018

12.12.2017 at 11:46

18.12.2017      7:00 – 15:30
19.12.2017      7:00 – 15:30

Předpokládaná cena stravného (21 vyučovacích dnů):
žáci MŠ do 6 let                         378 Kč (á 18 Kč)
žáci ZŠ 7 – 10 let                       441 Kč (á 21 Kč)
žáci ZŠ 11 – 14 let                     483 Kč (á 23 Kč)
žáci ZŠ nad 14 let                     525  Kč (á 25 Kč)
cizí strávníci                            1 176 Kč (á 56 Kč)

Pohádkové zimní království – Míša Růžičková

10.12.2017 at 16:26

Kdo by neznal oblíbenou ostravskou textařku a písničkářku pohybových a tanečních pásem pro děti – Míšu Růžičkovou? Především menší děti znají její oblíbené písničky doprovázené tancem. Žáci prvních tříd navštívili 8.12.2017 kino Květen, kde si společně s Míšou užili pořad „Pohádkové zimní království“. Míša nás všechny krásně naladila na přicházející zimu a s ní spojené krásné předvánoční dny. Během představení děti aktivně zapojila do písniček a některé si pozvala i na pódium, nikdo se nenudil.

Pořad se všem velice líbil.

                                                                                                              Mgr. Simona Segeťová

 

Čertovská škola

6.12.2017 at 20:05

V úterý 5.12.2017 v prvních třídách proběhl jednodenní projekt „Čertovská škola“. Byl zaměřen na příchod čerta, Mikuláše a anděla – svátek, který téměř všechny děti očekávají nejen s radostí, ale i obavami. Tento den ve škole výuka probíhala i s čertovskými úkoly – žáci počítali příklady z čertovského kotle, četli věty z nebeského psaní, skákali v pytlích, tančili, zpívali, zhlédli jsme čertovskou pohádku – Čertí škola. Prostřednictvím aktivit, her a činností prožily děti nevšední den plný zábavy, napětí, tance a veselí. Samozřejmě nesměl chybět ten „skutečný“ čert společně s andílkem a Mikulášem. Žádného žáka si kupodivu čert neodnesl, naopak všichni dostali sladkou odměnu. Celý den jsme ukončili předáním „Čertovského výučního listu“ se sladkou odměnou.

Všem se tento nevšední den velice líbil.

                                Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Eva Piešová, Mgr. Barbora Křepelková

                                              ( 1. A                    1. B                    1. C )

Výsledky voleb do ŠR

3.12.2017 at 19:16

Vážení rodiče,
v úterý 28. listopadu 2017  proběhly volby členů školské rady Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, p.o., z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků.

Výsledky: 
1. Řišicová Monika – 207 hlasů
2. Nahorniaková Romana – 140 hlasů
3. Juli Mojmír – 131 hlasů
4. Ing. Vozák Jan – 130 hlasů

Závěr: do školské rady byly zvoleny paní Řišicová a paní Nahorniaková. Gratulujeme.

Zápis z voleb zde: Volby zákonných zástupců žáků do ŠR 2017
Mgr. Anna Pavelková, předseda volební komise

The Very Hungry Caterpillar      

1.12.2017 at 13:55

           Jednou z možností jak oživit výuku anglického jazyka je například začlenění dramatizace pohádky v angličtině. Děti se hravou formou seznamují s novými slovíčky ve správných větných vazbách. Vzhledem k tomu, že s žáky 7. třídy probíráme téma „Jídlo“, vybrali jsem pohádku „O hladové housence“. Motivujícím prvkem bylo natočení pohádky na kameru a její následné zhlédnutí. Děti tak měly možnost uslyšet svůj anglický projev a zhodnotit svůj výkon. Na závěr pak zahrály pohádku před skutečným obecenstvem a potlesk malých třeťáčků pro ně byl největší odměnou a motivací do další práce.

                                                                           Mgr. Markéta Hodslavská