1.A

třídní učitelka: Mgr. Zita Nejezchlebová

2018/2019