6.A

 

třídní učitel: Mgr. Ludvík  Orlík

 

Opakování na 2.TP- 2018