7.A

 

třídní učitel: Mgr. Ludvík  Orlík

 

OPAKOVÁNÍ NA 4.TP 2019-7. ročník
OPAKOVÁNÍ NA 4.TP 2019-7. ročník- s výsledky