7.A

 

třídní učitel: Mgr. Ludvík  Orlík

 

Zadání MO
OPAKOVÁNÍ NA 1.TP 2018
OPAKOVÁNÍ NA 1.TP 2018 s výsledky