7.A

 

třídní učitel: Mgr. Ludvík  Orlík

 

Opakování na 4.TP-2018