1C

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Kyselá

2016/2017