PŘÍRODNÍ UČEBNA

.
PŘÍRODNÍ UČEBNA
  • Naše škola připravuje proměnu školního pozemku za školou na přírodní učebnu.
  • Školní pozemek je v současnosti využívám pro výuku předmětu pracovní činnosti, je to však také místo, které by bylo možné po promyšlených úpravách využívat nejen pro ekologickou výuku žáků prvního i druhého stupně.
  • Má vzniknout místo, kde bychom se mohli venku, když je hezky, učit přírodopis, prvouku, přírodovědu a také fyziku, výtvarku, cizí jazyky, kam by mohly odpoledne chodit malé děti z družiny a velké o velké přestávce.
  • Takže, žáku naší školy, teď máš šanci to ovlivnit. Zapoj se do příprav a nakresli svoji představu přírodní učebny. Svůj návrh odevzdej ve škole do 5. ledna 2016 a můžeš se těšit na slavnostní vernisáž všech návrhů 26. ledna 2016 v Den otevřených dveří.
  • Další informace k proměně najdeš v přiložené prezentaci. (zde prezentace nebo pdf)

Za realizační tým Jarmila Boudová